Selecteer een pagina
Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gesloten (handmatig toevoegen gebruikers, WooCommerce)
Begin
This training is currently closed

Wat ga je leren ?

Meer inzicht in je persoonlijke situatie

Meer inzicht in waar in je leven je jezelf limiteert en tegenhoudt

Meer inzicht in wat is nu een upper limit probleem

Hoe manifesteert een upper limit probleem

Hoe kan je werken vanuit je Zone of Genius ?

Wat is de zone of Genius ?

Hoe kan je voor altijd vertoeven in de Zone of Genius ?

Leven in Einstein tijd

Upper limit probleem en je relatie

Wat is het resultaat na het volgen van deze cursus ?

Je gaat je upper limit problemen in de verschillende gebieden van je leven herkennen

Je gaat je upper limit problemen aanpakken en zo meer succes, liefde, overvloed, flow,.. in je leven gaan ervaren

Je gaat niet meer zo snel vast lopen in je relatie of in je carrière omdat je pro-actief kan ingrijpen en anticiperen op mogelijke problemen

Je gaat je gelukkiger voelen

Je gaat rustiger zijn

Meer inzicht in jezelf Je gaat weten wanner je werkt in je Zone of Genius en wanneer anderen dat doen (vb je personeel)

Je gaat bewuster met tijd omgaan

Tijd gaat rekbaar zijn

Je gaat gelukkiger relaties hebben